CBD a těhotenství

Těhotenství je krásným obdobím, kdy se připravujeme na příchod nového člena rodiny. Radost ovšem často překazí nevolnosti, migrény a v některých případech dokonce i úzkosti a další psychické potíže. Obvykle nic, s čím by si CBD olej neporadil. Je ovšem bezpečné užívat ho v těhotenství? 

 

CBD očima lékařů

CBD se do hledáčku odborníků i široké veřejnosti dostalo až poměrně nedávno. Z tohoto důvodu zatím neproběhlo mnoho studií nebo výzkumů, ze kterých bychom mohli vyvodit zcela jednoznačné závěry. Proto je k CBD zdrženlivá i většina lékařů – jednoduše si netroufnou propagovat něco, co zatím nemají stoprocentně lékařsky podloženo. 

 

Přesto se věci pomalu začínají hýbat. V roce 2016 proběhlo pod vedením Dr. Shayna Conny několik studií, které zkoumaly vliv konopí na postnatální vývoj dítěte. V případě CBD nebyly zjištěny žádné negativní vlivy, které by přinesly komplikace při porodu či rozvoji dítěte. S těmito závěry souhlasí i Dr. Stuart Titus, Ph.D, americký vědecký pracovník, který potvrzuje, že se setkal s mnoha nastávajícími matkami, které CBD uživaly a vše proběhlo zcela bez problémů. Ba dokonce říká, že CBD pomáhá s vývojem mozkových buněk

 

Ačkoli tito lékaři patří mezi uznávané odborníky, stále se jedná pouze o jejich názor, který dosud není plně podepřen dalšími důkazy (s výjimkou zmíněné studie). Existuje také mnoho lékařů a vědců, kteří s tímto názorem nesouhlasí a těhotným ženám doporučují v případě CBD větší opatrnost. 

 

Užívat, či neužívat? 

Jaký si tedy ze všech těch názorů odnést závěr? Studie z roku 2016 ukázala, že CBD by pro těhotné ženy a jejich děti nemělo představovat žádné nebezpečí. Zároveň můžeme říct, že psychická pohoda jistě dítěti prospěje více než depresemi sužovaná maminka. V mnoha zemích je také užívání CBD doporučeno i malým dětem. Přesto je na úvaze každé ženy, jestli se pro užívání CBD rozhodne. 

 

Více než kdy jindy ovšem apelujeme na výběr kvalitních produktů od ověřených značek. Velkým problémem totiž může být fakt, že mnoho CBD olejů obsahuje velké množství THC (ačkoli ve složení tato látka ani uvedená není), jehož negativní vliv na vývoj dítěte byl několikrát potvrzen. Toto nebezpečí lze však velmi snadno eliminovat právě výběrem kvalitního dodavetele. V každém případě doporučujeme v těhotenství užívat spíše slabší olej a nepřehánět to s jeho dávkováním.
Zpět do obchodu